Leistų GMO produktų tiekti rinkai ir svarstomų GMO pranešimų ES registras

2015-01-29

Šiuo metu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 2003/1829 Europos Komisijos registre (http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm) yra registruoti 8 medvilnės, 28 kukurūzų, 2 mikroorganizmų, 3 rapsų, 7 sojos pupelių ir 1 cukrinių runkelių GMO produktai skirti maistui ir pašarams.

Europos Komisija svarsto 58 GMO pranešimus skirtus maistui ir pašarams importuoti, iš kurių 6 (4 medvilnės, 1 kukurūzo ir 1 sojų pupelių GMO produktai) laukia valstybių narių balsavimo, 12 laukia Europos Komisijos galutinio sprendimo (3 medvilnės, 2 rapso, 3 kukurūzo, 4 sojų pupelių GMO produktai), 18 GMO pranešimų Europos maisto saugos tarnyba yra išnagrinėjusi ir pateikusi teigiamas nuomones Europos Komisijai.

Pagal 2001/18/EB direktyvą svarstomi 7 tiekti rinkai GMO pranešimai (http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/gmc_browse.aspx): 4 skintų gvazdikų ir 2 kukurūzų pranešimai. 2010 m. genetiškai modifikuotos bulvės veislė (Solanum tuberosum L. linija EH92-527-1) buvo leista auginti ES, tačiau 2011 m. priimtu teismo sprendimu leidimas auginti panaikintas.

2014 m. vasario 11 d. valstybių narių dauguma balsavo prieš arba susilaikė GMO kukurūzo 1507 sėklų tiekimui rinkai. Europos Komisija turi priimti galutinį sprendimą leisti/neleisti auginti šią GMO veislę ES. Lietuva laikosi atsargios pozicijos ir balsuoja prieš naujų GMO produktų tiekimą rinkai.

Europos Sąjungoje leidžiama auginti tik viena GMO kukurūzo veislė MON810 (Zea mays L. linija MON 810), atspari vabzdžiams (kukurūziniam ugniukui) ir yra auginama Čekijos Respublikoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Ispanijoje. Lietuvoje minėto kenkėjo kol kas nėra aptikta, todėl kukurūzas MON 810 nėra aktualus auginti.

Įsigaliojus naujos direktyvos nuostatoms, pavasarį valstybės narės galės pačios nuspręsti, nori auginti genetiškai modifikuotus augalus ar ne.