Europos komisija siūlo, kad šalims narėms būtu galima pačioms spręsti, ar auginti GMO

2010-07-16

Europos Komisija birželio 13 d.pasiūlė leisti valstybėms narėms savarankiškai

spręsti, ar visoje savo teritorijoje arba jos dalyje leisti auginti genetiškai

modifikuotus organizmus (GMO), riboti jų auginimą arba jį drausti. Priimti

dokumentai – tai komunikatas, naujoji rekomendacija dėl genetiškai

modifikuotų kultūrų bei tradicinių ir (arba) ekologiškų kultūrų sambūvio ir

reglamento, kuriuo iš dalies keičiami GMO teisės aktai, pasiūlymas. Mokslo

duomenimis grindžiama ES leidimų išdavimo sistema šiais dokumentais

nekeičiama. Naująja rekomendacija dėl sambūvio valstybėms narėms

suteikiama didesnė veiksmų laisvė, kad, priimdamos sambūvio priemones,

jos galėtų atsižvelgti į vietos, regionų ir nacionalinius ypatumus. Siūlomu

reglamentu iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos siekiant

sudaryti valstybėms narėms galimybę savo teritorijoje riboti arba drausti

GMO auginimą.. (plačiau skaitykite rubrikoje "Informacija apie GMO")