Tarptautinis seminaras internetu apie biosaugą

2015-04-27

Š. m. gegužės 27 d. vyks antrasis seminaras internetu apie biosaugą, kurį organizuoja Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (MŽŪO), Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo informacinis centras (BIC) ir Ekonominio Bendradarbiavimo ir Plėtros Organizacija (EBPO). Tarp balandžio 27 d. ir gegužės 10 d. šalys kviečiamos diskusijai internetu apie biosaugos klausimų tarpinstitucinį koordinavimą ir bendradarbiavimą. Daugiau informacijos http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art20/fao-cbd-oecd/discussion/

Pirmojo seminaro, vykusio 2014 m. lapkričio 12 d., ataskaita pateikta rubrikoje "Informacija apie GMO".