GMO poveikio žmogaus sveikatai, aplinkai ir socialiniams ekonominiams santykiams vertinimo projektas GRACE (GMO Risk Asseessment and Communication of Evidence)

2013-04-25

Projektas GRACE finansuojamas septintosios Europos Komisijos Bendrosios programos (FP 7) lėšomis (2012-2015 m.), kurio įgyvendinime dalyvauja 17 partnerių iš 12 ES valstybių narių: Austrija, Vokietija, Vengrija, Slovakija, Norvegija, Belgija, Šveicarija, Ispanija, Italija, Didžioji Britanija, Bulgarija, Kroatija, Olandija, Danija, Prancūzija.

Tarptautinio bendradarbiavimo projektas siekia įgyvendinti tris pagrindinius mokslinių tyrimų tikslus:

1) atsižvelgiant į GMO galimą riziką bei naudą, informuoti projekto partnerius bei suinteresuotas visuomenės grupes apie GM augalų galimą poveikį žmogaus sveikatai, gamtos apsaugai, socialinei-ekonominei aplinkai;

2) atlikti mokslinius tyrimus gyvūnus šeriant GM pašarais siekiant nustatyti gautų duomenų tinkamumą vertinant GM maisto ir pašarų poveikį žmogaus sveikatai, aplinkai ir socialiniams ekonominiams santykiams;

3) atlikti išsamią nacionalinių, ES ir tarptautinių mokslinių tyrimų veiklos GMO saugaus naudojimo analizę, atsižvelgiant į bet kokius galimus GMO poveikius aplinkai, sveikatai ir socialinius ekonominius padarinius.

GRACE projektu siekiama plačiau įtraukti suinteresuotas partnerių institucijas įgyvendinant projekto veiklas bei pateikiant rezultatus platesniam suinteresuotų visuomenės grupių svarstymui.

GRACE projektas glaudžiai bendradarbiauja su atstovais iš įvairių šalių mokslo institutų rizikos vertinimo bei valdymo ekspertais planuojant ir įgyvendinant mokslinius tyrimus, aptariant gautus rezultatus ir išvadas. Šiuo tikslu GRACE projektas organizuoja suinteresuotų institucijų atstovams seminarus, atlieka apklausas raštu ir žodžiu.

Nuoroda į projekto tinklapį:

http://www.grace-fp7.eu/content/grace-brief