Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 89-1, 239, 241-3, 259-1 straipsnių pakeitimas ir papildymas

2011-03-24

Aplinkos ministerija parengė Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 89-1, 239, 241-3, 259-1 straipsnių pakeitimą ir papildymą (Žin., 2010, Nr. 157-7968), numatant diferencijuotą pagal pažeidimų tipą ir mastą atsakomybę už genetiškai modifikuotų augalų pasėlių auginimo reikalavimų pažeidimus.

Naujame administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitime diferencijuota atsakomybė už genetiškai modifikuotų augalų pasėlių auginimo reikalavimų pažeidimus taip, kad sankcijos būtų taikomos pagal pažeidimų tipą ir mastą, numatant griežtesnę atsakomybę už stambaus masto pažeidimą. Diferencijuota atsakomybė už pažeidimus naudojant įteisintus ir neįteisintus genetiškai modifikuotus augalus, nustatyta atsakomybė pagal pažeidimų mastą hektarais, kai genetiškai modifikuoti augalai, kurių auginimas neįteisintas Europos Sąjungoje, auginami tiekimo rinkai tikslais, skiriant griežtesnes nuobaudas stambiems ūkiams (virš 20 ha). Pakeitimai įsigalios nuo 2011 m. kovo 1 d.