Lietuva ratifikavo Kartachenos biosaugos protokolo papildomą Nagojos ir Kvala Lumpūro protokolą dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo

2012-10-25

Š. m. spalio 9 d. įsigalio įstatymas dėl Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo papildomo Nagojos ir Kvala Lumpūro protokolo dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo (Žin., 2012, Nr. 117-5925).

Šis protokolas įsigalios devyniasdešimtą dieną nuo tos dienos, kai valstybės deponuos keturiasdešimtąjį ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentą. Šiuo metu Papildomą protokolą yra ratifikavusios Latvija, Čekija, Meksika ir Švedija.