Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo pakeitimai

2011-03-24

Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų (GMM) riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas įgyvendina 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/41/EB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo (OL 2009 L 125, p. 75), jo tikslas - reglamentuoti GMM riboto naudojimo reikalavimus Lietuvos Respublikoje ir užtikrinti biosaugumą, bei informacijos, susijusios su GMM ribotu naudojimu kaupimą ir teikimą visuomenei.

Vadovaujantis 2009 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo Nr. 85, "Dėl verslo sąlygų gerinimo pagal pasaulio banko tyrimą "Doing business" – antspaudo ir antspaudo vietos žymos panaikinimo" 1.5 punktu, paraiškos gauti leidimą veiklai, susijusiai su genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ribotu naudojimu pavyzdinėje formoje panaikinta antspaudo vietos žyma.

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/41/EB nuostatomis, prieš pradedant GMM ribotą naudojimą, genetiškai modifikuoti mikroorganizmai priskiriami vienai iš 4 riboto naudojimo klasių atsižvelgiant į taikytiną izoliavimo lygį. Naudotojas prieš pradėdamas veiklą su 1 klasės GMM turi pateikti Aplinkos ministerijai pranešimą, o norėdamas dirbti su aukštesnės klasės GMM turi gauti ir leidimą.