Visuomenė gali teikti komentarus

2016-05-09

Visuomenė per 30 dienų gali teikti komentarus pagal 2001/18/EB direktyvą ir Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 pranešimų santraukoms ir Europos maisto saugos tarnybos nuomonėms, kurios yra paskelbtos Europos Komisijos tinklalapyje, adresu http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/public_consultations/index_en.htm