Europos Komisijos informacija apie GMO

2015-05-14

Šiuo metu svarstomos aštuonios paraiškos dėl GMO auginimo ES rinkos tikslais, įskaitant leidimo auginti MON 810 pratęsimą. Dėl keturių paraiškų EMST yra pateikusi teigiamą nuomonę. Daugiau informacijos apie GMO Europos Komisijos interneto tinklalapyje http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4778_lt.htm