Išduotas leidimas veiklai, susijusiai su 2 klasės GMM ribotu naudojimu

2017-06-30

Informuojame, kad š. m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos ministerija išdavė Valstybinio mokslinio tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centrui leidimą Nr. 2RN-2 veiklai, susijusiai su 2 klasės genetiškai modifikuotų mikroorganizmų (GMM) ribotu naudojimu.

Vadovaujantis 2017-01-24 LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Patikrinimo aktu Nr. VR-21.2-154, pranešime nurodytos laboratorijos buvo patikrintos ir atitinka 2-ai GMM riboto naudojimo klasėms keliamus reikalavimus.

GMM rizikos aplinkai įvertinimo aprašymas išnagrinėtas GMO ekspertų komiteto narių.

2017-06-19 el. paštu informuotas GMO priežiūros valdymo komitetas pastabų dėl pranešimo ir GMO ekspertų išvados neturėjo ir pritarė, kad būtų išduotas leidimas 2 GMM riboto naudojimo klasei.

Leidimas patalpintas rubrikoje "Informacija apie GMO".