Pranešimas apie 1 klasės riboto naudojimo veiklą

2018-01-05

2017-12-14 UAB "CasZyme" pateikė pranešimą apie veiklą, susijusią su 1 klasės ribotu naudojimu Nr. RN-28. Įmonė planuoja vykdyti mokslo tiriamuosius darbus genų inžinerijos, molekulinės biologijos ir biotechnologijos srityje Verslo bioinkubatoriaus, esančio Saulėtekio al. 7c, patalpose.