Debatai apie GMO stebėseną Europos Sąjungoje

2012-04-05

2012 m. kovo 29 d. Briuselyje vyko debatai, kurių tikslas buvo apsikeisti nuomonėmis dėl GMO stebėsenos Europos Sąjungoje ir kaip sustiprinti GMO stebėsenos teisinį reguliavimą panaudojant jau egzistuojančias aplinkos stebėsenos programas.

Debatuose dalyvavo Europos Parlamento nariai, ne Europos Sąjungos ir Europos Sąjungos kompetentingos institucijos, privataus sektoriaus atstovai, nevyriausybinės organizacijos, mokslininkai ir žiniasklaida.

Daugiau informacijos apie debatus ir jų dalyvių skaitytus pranešimus rasite interneto adresu:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm