Visuomenė gali teikti komentarus

2016-11-21

Visuomenė iki š. m. gruodžio 1 d. 00:00:00 val. elektroniniu paštu (gmoinfo-comments@jrc.ec.europa.eu) gali teikti komentarus pagal 2001/18/EB direktyvą Rizikos vertinimo aprašymui, kurį yra pateikusi Nyderlandų "Florigene Limited" kompanija pagal atnaujintą pranešimą Nr. C/NL/04/02_001 dėl genetiškai modifikuoto gvazdiko (Dianthus caryophyllus L., linija 123.2.38), Unikalus kodas FLO-4Ø644-6).

Rizikos vertinimo aprašymas paskelbtas Europos Komisijos tinklalapyje, adresu http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/gmc_browse.aspx