Pateikti reikalavimai, kad Lietuvos Respublikos teritorija nebūtų įtraukta į GMO auginimo rinkos tikslais zoną

2015-09-25

Informuojame, kad šiandien Lietuva pateikė Europos Komisijai 8 reikalavimus, kad perduotų pranešėjams/pareiškėjams patikslinti genetiškai modifikuotų kukurūzų (MON 810, Bt11, 1507, 1507x59122, MIR604, GA21, DAS-59122-7, MIR604 ir Bt11xMIR604xGA21) pagal Direktyvą 2001/18/EB arba Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 anksčiau nei 2015 m. balandžio 2 d. pateiktų pranešimų arba suteiktų leidimų geografinę taikymo sritį, kad visa Lietuvos Respublikos teritorija nebūtų įtraukta į GMO auginimo zoną.

Tokius reikalavimus jau pateikė Latvija, Graikija, Kroatija, Austrija, Prancūzija ir Vengrija. Kitos valstybės narės gali tai padaryti iki spalio 3 d.

Šis draudimas nėra taikomas moksliniams tyrimams lauko sąlygomis auginti genetiškai modifikuotus augalus teikiamoms paraiškoms.

Paveikslėlio nuoroda https://en.wikipedia.org/wiki/Maize