Lapkričio 26 d. Olandijoje vyko ministrų susitikimas dėl GMO ES žemės Ūkyje ir dėl GMO maisto produktų

2009-12-10

Konferenciją atidarė Olandijos Žemės ūkio ministrė G. Werburg ir Aplinkos ir erdvinio planavimo ministrė J. Cramer.

Pirmoje dienos pusėje vyko plenarinis posėdis kurio metu išklausyti pranešimai apie GMO reikšmę žemės ūkiui ir maisto saugą, etiką ir modernų vystymąsi. Pranešimuose akcentuota, kad visos šalys turi turėti galimybę naudoti ir plėtoti technologijas kurios yra saugios ir plačiai naudojamos pasaulyje. GMO gali prisidėti prie klimato kaitos mažinimo, mažinant CO2 kiekį atmosferoje. Ne viename pranešime buvo akcentuota, kad GMO yra ,,politinė rizika" nes didelė Europos visuomenės dalis nenori nei auginti nei valgyti maisto pagaminto iš GM augalų. Nagrinėjant GMO etinius aspektus buvo akcentuota pasirinkimo teisė, socialinė teisė bei atsakomybė. Mitybos standartai turi būti pagrįsti mokslu. Nagrinėjant šiais aspektais vertinti GMO naudą ir žalą, išlaikyti balansą tarp teigiamos ir neigiamos informacijos ir siekti tolydžios plėtros.

Pranešimuose buvo analizuojama rizikos vertinimo aspektai ir padaryta išvada, kad, kad ES daroma kruopšti GMO rizikos ir jos valdymo analizė tačiau visuomenė prastai informuojama šioje srityje.. Į klausimą, kodėl GMO riziką vertina tik privačių kompanijų mokslininkai buvo atsakyta, kad tokia GMO atžvilgiu mokslu nepagrįsta priešiška politika sunaikino arba valstybinius institutus, laboratorijas ir jie buvo priversti užsidaryti arba migruoti į kitas šalis kur biotechnologijų mokslui sudaromos palankesnės sąlygos, todėl vis mažiau valstybės finansuojamų mokslininkų užsiima šia veikla. NVO atstovas nagrinėjo socialinį ekonominį GMO poveikį ir atkreipė dėmesį į tai, kad vertinant šiuo aspektu būtina įvertinti praradimus kada kinta visa ūkininkavimo struktūra, o ūkininkaujantis turi naudoti atskirą techniką, atskirus sandėlius, transportą, naudoti lėšas ženklinimui.

Antrą konferencijos dieną vyko ministrų apvalaus stalo diskusija. Šiame renginyje galėjo dalyvauti tik ministrai arba jų įgalioti atstovai.

Ministrų pasitarimo metu vyko ir plenarinis posėdis kurio metu išklausyti kitų (trečiųjų) šalių atstovų pranešimai. JAV ūkininkė pasidalino patirtimi auginant GM sojas. Rusijos atstovas pateikė informaciją apie GMO reglamentavimą Rusijos Federacijoje ir apie galimą nelegalų GMO importą ir naudojimą šalyje, nes didžiosios kaimynės kaip Kinija ir Ukraina intensyviai ir dideliais kiekiais augina GM kultūras. Pranešėjas iš Brazilijos supažindino su GMO reglamentavimo ir leidimų auginti GM kultūras sistema Brazilijoje. Filipinų atstovas skaitė pranešimą kaip jo šalyje veikia veislininkystė paremta ūkininkų susivienijimais kurie platina naujas tradicines ryžių veisles nepriklausomai nuo didžių kompanijų įtakos.

Konferencijos rezultatus apibendrino Olandijos Žemės ūkio ministrė. Ji sakė kad socialinis ekonominis vertinimas turi apimti tolygią ūkio plėtrą ir nauda visuomenei. GMO socialinis ekonominis vertinimas tai: darbo vietos, visuomenės sveikata, paveldas, pasirinkimo laisvė, bioįvairovė ir aplinkos kokybė į visus šiuos aspektus ateityje turi būti atsižvelgta. Mes neturime savęs riboti nepagrįstomis baimėmis – mūsų tikslas – tolygi plėtra.

Pasisakęs ES žemės ūkio Komisarės kabineto atstovas K. Fakelkenberg sakė, kad dėl GMO reikia rasti sutarimą visoje ES. Jaučiama, kad inovacijos turi tapti prioritetu nes visuomenės gerovė priklauso nuo inovacijų. ES priklausoma nuo GM produktų (ypač turinčių baltymų) importo, todėl ateityje labai svarbu patiems apsirūpinti šiais produktais. Europos maisto saugos tarnyba dirba labai atsakingą darbą, tačiau nuolatos kritikuojama už šališkumą nors remiasi vien tik moksliškai pagrįstomis išvadomis. GMO įteisinimas ES paremtas mokslu ir visi įteisinti produktai turi cirkuliuoti visose 27 ES šalyse. 2010 metais bus nuspręsta ar ES šalys galės individualiai pasirinkti auginti GMO ar ne. ES yra sudaryta teisiniu pagrindu todėl visi sprendimai turi būti daromi teisiniu pagrindu.

Žemės draugų įgaliota atstovė kritikavo konferencijos rengėjus nurodydama konferencijos tikslu esant ne išsiaiškinti kas yra GMO ir ar kelia pavojų visuomenei, bet palengvinti GMO naudojimą ES, šia konferencija siekiama pašalinti dar esamas kliūtis. Ministrė atsakė, kad atsižvelgs į išsakytas pastabas ir jos bus paskelbtos baigiamojoje konferencijos medžiagoje.

Taip pat buvo paviešintos ministrų pasitarimo prie apskrito stalo išvados apie GMO auginimą ir apie socialinius ekonominius aspektus. Išvadose pabrėžiama būtinybė išlaikyti konkurencingą ES žemės ūkį jo produktyvumą naudotis naujausiomis technologijomis ir padėti pasauliui kovoti su skurdu, tuo pačiu užtikrinant saugumą paliekant tą pačią griežtą GMO reglamentavimo sistemą. Dėl socialinio ekonominio vertinimo išvadų panaudojimo įteisinant naujas GMO veisles ar produktus Europos Sąjungoje ministrai neturėjo vieningos nuomonės.

Konferencijos rengėjai pažadėjo visus pranešimus ir ministrų išvadas paskelbti internete.