Kartachenos biosaugos protokolo šalių konferencijoje priimta 19 sprendimų

2017-03-02

Primename, kad 2016 m. gruodžio 4-17 d. vyko 8-oji Kartachenos biosaugos protokolo šalių pasitarimui lygiavertė šalių konferencija (COP MOP 8) Kankune, Meksikoje. COP MOP 8 metu priimta 19 sprendimų siekiant tinkamai įgyvendinti Kartachenos biosaugos protokolo nuostatas (toliau – protokolas).

Šalys kreipėsi į vykdomąjį sekretorių prašydamos sukurti portalą per Biosaugos informacinį centrą (toliau – BIC) susijusį su gyvųjų modifikuotų organizmų ribotu naudojimu sritimi.

Kartachenos Biosaugos protokolo papildomo Nagojos ir Kvala Lumpūro protokolo dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo atveju, Šalys nutarė paraginti šalis paspartinti nacionalines šio protokolo ratifikavimo procedūras.

Derybos dėl Rizikos vertinimo ir rizikos valdymo buvo aktyviausios. Europos Sąjungos pozicija pritarti Gyvųjų modifikuotų organizmų (toliau – GMO) rizikos vertinimo gairėms (toliau – gairės) tapo nepasiekiama ir sulaukė stipraus šalių pasipriešinimo. Šalys priėmė sprendimą naudoti gaires kaip savanorišką priemonę pagal savo poreikius, taip pat tęsti diskusijas internetu renkant/teikiant informaciją ir nuomones apie poreikius ir prioritetus dėl tolimesnių konkrečių rizikos vertinimo temų kūrimo ir jų kriterijų atrankos.

Šalys nusprendė pratęsti AHTEG darbo grupės mandatą dėl socialinių ir ekonominių aplinkybių tęsiant darbą pagal Strateginio plano 1.7 veiklos tikslą.

Vadovaujantis 3-iųjų nacionalinių ataskaitų duomenimis, Šalys buvo paragintos apsvarstyti prioritetinius veiklos tikslus, susijusius su biosaugos teisės aktų rizikos vertinimu ir rizikos valdymu, gyvų modifikuotų organizmų aptikimu ir nustatymu, visuomenės informavimu, švietimu ir mokymu, siekiant palengvinti protokolo įgyvendinimą.

Siekiant palengvinti Protokolo nuostatų įgyvendinimą, Šalys pritarė veiklos sąvokų apibrėžtims "nenumatytas tarpvalstybinis judėjimas" ir "neteisėtas tarpvalstybinis judėjimas" ir buvo supažindintos su GMO aptikimo ir nustatymo mokymo vadovo projektu, kuris bus dar tobulinamas bendradarbiaujant su GMO aptikimo ir nustatymo laboratorijomis ir teikiamas COP-MOP 9 svarstymui.

Visuomenės informavimo, švietimo ir dalyvavimo atžvilgiu, Šalys nusprendė darbo programą pratęsti iki 2020 m. peržiūrint prioritetines sritis/veiklas.

Informacija apie priimtus sprendimus interneto svetainėje adresu https://www.cbd.int/conferences/2016/cp-mop-8/documents