Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl reglamento dėl naujų genominių metodų taikymo augalams, maistui ir pašarams

2023-07-21

Š. m. liepos 5 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl reglamento dėl naujų genominių metodų (toliau - NGM) taikymo augalams, maistui ir pašarams (EU) 2017/625 (toliau - pasiūlymas).

Pasiūlymu siekiama sudaryti sąlygas ES žemės ūkio ir maisto produktų sektoriui prisidėti prie Europos žaliojo

kurso ir strategijos "Nuo ūkio iki stalo" bei Biologinės įvairovės strategijos inovacijų ir tvarumo tikslų, didinti sektoriaus konkurencingumą, kartu išlaikant aukštą žmonių ir gyvūnų sveikatos, ir aplinkos apsaugos lygį.

Nuo 2001 m. priimtų ES teisės aktų dėl genetiškai modifikuotų organizmų (toliau - GMO), padaryta didelė pažanga kuriant NGM, kurie sudaro sąlygas tikslingesniems,

tikslesniems ir greitesniems augalų genetinių savybių pokyčiams, palyginti su tradiciniais veisimo būdais. Be to, taikant tam tikrus metodus neįvedama svetima (iš kitų nesikryžminančių tarpusavyje rūšių) DNR ir gautų produktų negalima atskirti nuo produktų, gautų taikant tradicinius metodus.

2018 m. Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad nauji mutagenezės metodai, kurie atsirado arba buvo iš esmės sukurti priėmus Direktyvą 2001/18/EB, patenka į GMO teisės aktų taikymo sritį.

Siekdama išaiškinti Teismo sprendime iškeltus praktinius klausimus, 2019 m. Taryba priėmė sprendimą, grindžiamą SESV 241 straipsniu, kuriame Europos Komisijos prašoma pateikti tyrimą dėl NGM statuso pagal ES teisę ir pasiūlymą, jei tikslinga atsižvelgiant į tyrimo rezultatus.

2021 m. balandžio mėn. Komisija pateikė Tarybai tyrimą ir 2023 m. liepos 5 d. pateikė NGM pasiūlymą.

Pasiūlymo taikymo sritis neapima visų NGM, o tik tikslinę mutagenezę ir cisgenezę. Be to, augalai,

gauti naudojant bet kokį NGM, kuriuo įvedama genetinė medžiaga, gauta iš nekryžminamų rūšių

(svetima DNR), nepatenka į pasiūlymo taikymo sritį ir tebėra visiškai reglamentuojami GMO teisės aktais. Daugiau apie NGM pasiūlymą rasite Europos Komisijos svetainėje adresu: https://food.ec.europa.eu/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology_en