GMO rizikos vertinimo ir valdymo debatai

2011-03-24

2011 m. kovo 17 d. Briuselyje vyko debatai, juose dalyvavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Genetiškai modifikuotų organizmų skyriaus vedėja Odeta Pivorienė. Buvo nagrinėjamos 4 temos: Rizikos vertinimo institucijų (Europos maisto saugos tarnybos (EMST) ir nacionalinių rizikos vertinimo įstaigų) nepriklausomumas; Paraiškos dėl GMO leidimų: tyrimų patikimumas ir skaidrumas; Komisijos reglamento projektas dėl GM maisto ir pašarų rizikos vertinimo taisyklių įgyvendinimo; GM augalų aplinkosauginis rizikos vertinimas.

Susitikime kalbėjo Europos Komisijos narys J. Dalli. Buvo išskirtos dvi pagrindinės problemos – pasitikėjimo ir atsakomybės stiprinimas išduodant GMO leidimus Europos Sąjungoje bei rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai vertinimo nepriklausomumas ir mokslinių tyrimų konfidencialumas. Rizikos vertinimai turėtų būti atliekami nepriklausomai ir nepriekaištingai, o gauta informacija prieinama visuomenei.

Europos GMO leidimų išdavimo sistema yra viena griežčiausių pasaulyje, Europos Komisija siekia ir toliau ją stiprinti, be to, planuoja finansuoti nepriklausomus tyrimus, kad būtų pakartotinai atliekami kompanijų vykdyti GMO bandymai. EMST turi visą rinkinį procedūrų, kurias taikant, siekiama išvengti interesų konflikto, jos yra nuolat peržiūrimos ir stiprinamos.

J. Dalli pabrėžė, kad pagrindinis klausimas yra: kaip galėtume sukurti rizikos vertinimo procesą, kuris visiškai atitiktų tokius griežtus reikalavimus, teisės aktus ir tinkamai įvertintų skirtingų mokslininkų nuomones? Vertinant riziką, mokslas turi būti patikimas, sąvokos ir metodai – atvirai svarstomi ir gerai paaiškinti. Svarbu nuolat atsižvelgti į technikos pažangą ir atitinkamai stiprinti rizikos vertinimo gaires, užtikrinant ankstyvą mokslininkų, suinteresuotų šalių ir visuomenės dalyvavimą atviroje diskusijoje.

Daugiau informacijos apie debatus ir jų dalyvių skaitytus pranešimus rasite interneto adresu:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/docs/debate_gmo_agenda_presentations_17032011_en.pdf