Viešos konsultacijos dėl augalų genomo redagavimo

2020-04-16

Informuojame, kad Europos maisto saugos tarnyba (EMST) kviečia visuomenę teikti komentarus EMST mokslinės nuomonės projektui dėl SD-3 tipo tikslinės mutagenesės pritaikomumo augalams, sukurtų naudojant SD-1, SD-2 tikslinės mutagenezės ir tikslinės oligonukleotidinės mutagenezės metodus rizikai įvertinti. Komentarus galima teikti iki š. m. gegužės 27 d. EMST svetainės adresu: https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-applicability-efsa-opinion-site-directed