Paskelbti Kartachenos biosaugos protokolo ir Papildomo protokolo tekstai

2013-01-21

Š. m. sausio 5 d. "Valstybės žiniose" paskelbti Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo (Žin., 2013, Nr. 2-36) ir Kartachenos biosaugos protokolo dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo (Žin., 2013, Nr. 2-37) tekstai.

Abiejų protokolų autentiški tekstai suderinti tarpusavyje terminijos ir dalykine prasme.