Pasiruošimo Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybos tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės biosaugos progrupiui seminaras

2013-04-16

Jungtinių Tautų Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolas (toliau – Biosaugos protokolas) yra pagrindinis dokumentas, reguliuojantis gyvų modifikuotų organizmų (toliau - GMO) naudojimą tarptautiniu mastu. Biosaugos protokolo tikslas – užtikrinti reikiamą saugumą GMO, galinčių sukelti neigiamą poveikį biologinės įvairovės išsaugojimui ir tolydžiam jos naudojimui šių organizmų saugaus perdavimo, apdirbimo ir naudojimo srityse, atsižvelgiant į riziką žmogaus sveikatai bei ypač į jų tarpvalstybinį judėjimą. Šio tarptautinio susitarimo atsargumo naudojant ir išleidžiant GMO į aplinką principais grindžiama ES politika.

2013 m. liepos 1 d. Lietuva pradės pirmininkauti ES Tarybai, tame tarpe – ir ES Tarybos tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės biosaugos pogrupiui. Šiuo metu vyksta pasirengimas pirmininkavimui ES Tarybai.

Šių metų balandžio 11 d. Aplinkos ministerija kartu su LR Ministro Pirmininko Tarnybos vykdomu projektu "Lietuvos ES reikalų sistemos efektyvumo didinimas" organizavo seminarą tema "Kartachenos biosaugos protokolo vykdomos veiklos: pasiruošimas pirmininkavimui ES Tarybos biosaugos klausimų darbo grupei". Seminare pranešimus skaitė ES šalių narių nacionalinių kompetentingų institucijų atstovai ir ekspertai iš Slovėnijos, Austrijos, Jungtinės Karalystės.

Seminare pranešėjai kalbėjo apie šiuo metu vykstančias Kartachenos biosaugos protokolo veiklas dėl rizikos aplinkai vertinimo (toliau - RAV), socialinių-ekonominių aspektų, gyvų modifikuotų organizmų tarpvalstybinio judėjimo įgyvendinant Kartachenos protokolo ir ES reglamento Nr. 1946/2003 nuostatas ir kt.

Šiuo metu, tame tarpe, ir Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu, Kartachenos biosaugos protokolo sekretoriatas organizuoja interaktyvias on-line diskusijas socialiniais-ekonominiais, RAV rekomendacijų taikymo klausimais biosaugos informacijos centro (toliau - BCH) forume.

Nuorodos į diskusijų tinklapį:

http://bch.cbd.int/onlineconferences/

Seminare dalyvavo valstybės institucijų atstovai, GMO valdymo priežiūros komiteto nariai, GMO ekspertų komiteto nariai, mokslininkai.

Renginys organizuotas įgyvendinant projektą "Lietuvos ES reikalų sistemos efektyvumo didinimas".

Meeting is held under the project "Enhancing Efficiency of Lithuania’s EU Affairs System".