Europos Sąjungos projektas "Praktinis sambūvio įgyvendinimas Europoje"

2012-06-28

2011 metais gruodžio mėn. Europos Sąjunga kartu su 14 partnerių iš Vokietijos, Belgijos, Prancūzijos, Italijos, Olandijos, Didžiosios Britanijos, Čekijos Respublikos, Ispanijos, Portugalijos, Šveicarijos ir Rumunijos pradėjo vykdyti trejų metų projektą "Praktinis sambūvio įgyvendinimas Europoje" (Practical Implementation of Coexistence in Europe – PRICE), kurio metu bus palygintos sambūvio priemonės skirtingose Europos Sąjungos šalyse, išanalizuotas naudojamų priemonių efektyvumas ir ekonominis pagrįstumas. Europos Sąjungos šalyse sąlygos, kuriomis ekologiškos, įprastos ar genetiškai modifikuotos augalų kultūros gali būti auginamos, transportuojamos ir ženklinamos yra labai skirtingos. Tuo labiau, šiuo metu yra mažai žinoma apie sambūvio strategijų taikymus praktikoje. Nuo 2012 m. birželio 14 d. pradėjo veikti tinklapis (http://www.price-coexistence.com/) skirtas ūkininkų, sėklų gamintojų, regioninių prekybininkų, politikų, vartotojų ir aplinkos organizacijų bendravimui, įtraukiant juos į PRICE tyrimų projekto veiklą.

Vienas iš pagrindinių Europos Žemės ūkio politikos uždavinys – pasirinkimo laisvės tarp genetiškai modifikuotų ir genetiškai nemodifikuotų produktų užtikrinimas. Norint įgyvendinti šį uždavinį svarbu sukurti efektyvias ir ekonomiškai naudingas sambūvio strategijas. 2010 m. liepos 13 d. Komisija patvirtino Rekomendaciją dėl nacionalinių sambūvio priemonių, kuriomis siekiama išvengti netyčinio GMO atsiradimo tradicinėse ir ekologiškose kultūrose, rengimo gairių. 2007 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir aplinkos ministrai patvirtino genetiškai modifikuotų augalų pasėlių sambūvio su tradicinių ir ekologiškų augalų pasėliais taisykles, reglamentuojančias augintojų galimybę auginti jų norimus genetiškai modifikuotus augalus, užtikrinant tradicinių ir ekologiškų augalų pasėlių apsaugą nuo genetiškai modifikuotų organizmų patekimo į juos.