Atliktas tyrimas dėl GMM/GMO riboto naudojimo veiklos Lietuvoje

2015-03-17

Pranešame, kad Aplinkos ministerijos užsakymu š. m. vasario 26 d. atliktas tyrimas "GMM/GMO riboto naudojimo vykdomos veiklos Lietuvos mokslo institucijose ir įmonėse analizė ir išvadų bei GMM/GMO riboto naudojimo rizikos valdymo strategijos parengimas". Tyrimo tikslas – siekiant efektyviau valdyti GMM/GMO poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai galimą riziką, atsižvelgiant į galimų nelaimingų atsitikimų prevenciją ir stiprinant riboto naudojimo kontrolės vykdymą, surinkti informaciją, kiek ir kokios mokslo institucijos bei įmonės vykdo GMM/GMO riboto naudojimo veiklą Lietuvoje. Tyrimas skelbiamas rubrikoje "Informacija apie GMO".