EBPO leidinys Nr. 9 apie genetiškai modifikuotų augalų rizikos aplinkai vertinimą

2022-05-06

Informuojame apie naują EBPO leidinį Nr. 9, kuriame pateikiami EBPO Harmonizuotos biotechnologijos reglamentavimo priežiūros darbo grupės parengti 2019–2021 m. biosaugos konsensuso dokumentai. Leidinyje aprašyta obels (Malus domestica), dažinio dygmino (Carthamus tinctorius) ir ryžio (Oryza sativa) biologija, taksonomija, morfologija, kilmė, vegetacija, genetika ir kt. Šį leidinį galite rasti BioTrack svetainėje adresu: https://www.oecd.org/chemicalsafety/safety-assessment-of-transgenic-organisms-in-the-environment-volume-9-e49bd2e8-en.htm