Atlikta teisinė analizė dėl Kartachenos biosaugos protokolo papildomo Nagojos ir Kvala Lumpūro protokolo dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo įgyvendinimo

2012-06-12

Kartachenos biosaugos protokolo 27 straipsniu šalys įpareigojamos šalių konferencijos, kuri yra ir protokolo šalių susitikimas, pirmajame susitikime inicijuoti tarptautinių atsakomybės nustatymo ir žalos, padarytos dėl gyvųjų modifikuotų organizmų judėjimo per sieną, atlyginimo taisyklių ir procedūrų rengimo procesą.

2010 m. spalio 15 d. šalių konferencijos, kuri yra ir prokolo šalių susitikimas, baigiamojoje plenarinėje penktojo susitikimo sesijoje buvo priimtas Kartachenos biosaugos protokolo Nagojos ir Kvala Lumpūro papildomas protokolas dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo.

Pagal papildomo protokolo nuostatas buvo atlikta "Teisinė analizė dėl Kartachenos biosaugos protokolo papildomo Nagojos ir Kvala Lumpūro protokolo dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo įgyvendinimo".

Teisinė analizė skelbiama: http://gmo.am.lt/viewFile?show=Teisine analize del Kartachenos papildomo Nagojos ir Kvala Lumpuro protokolo igyvendinimo_133951248138653806.pdf