Pranešimas apie 1 klasės GMM ir GMO riboto naudojimo veiklą

2019-04-30

2019-04-18 Vilniaus universiteto Botanikos sodas pateikė pranešimą apie veiklą, susijusią su 1 klasės GMM ir GMO ribotu naudojimu Nr. RN-30. Planuojama tirti augalų genetinė bioįvairovė, atlikti genetinius tyrimus taikant standartinę DNR sekų pagausinimo metodiką naudojant nepatogeniškus, netoksiškus ir nevirulentiškus E. coli kamienus ir plazmides. Taip pat planuojama supažindinti VU biomokslų krypties studijų programų studentus su genetinėmis Arabidopsis thaliana modifikacijomis ir stebėti GFP baltymo fluorescencijos pasireiškimą skirtinguose augimo etapuose, įvertinti švytėjimo pobūdį skirtinguose augalo organuose. Veikla būtų vykdoma VU Botanikos sodo Biotechnologijų ir genetikos laboratorijoje, esančioje Kairėnų g. 43, LT-10239, Vilniuje.