Išduotas leidimas veiklai, susijusiai su GMM ribotu naudojimu

2021-04-02

Informuojame, kad 2020 m. gruodžio mėn. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro pateikta paraiška Nr. 3 dėl leidimo veiklai, susijusiai su genetiškai modifikuotų mikroorganizmų (toliau – GMM) ribotu naudojimu ir pranešimas Nr. RN-35 apie planuojamą 2 klasės GMM riboto naudojimo veiklą (toliau – pranešimas Nr. RN-34), yra išnagrinėti ir atitinka 2 GMM riboto naudojimo klasei keliamus reikalavimus. Šiai veiklai vykdyti yra 2021 m. balandžio 1 d. išduotas leidimas Nr. 2RN-3. Šį leidimą ir rizikos aplinkai vertinimo ekspertines išvadas rasite AM GMO svetainės rubrikoje "informacija apie GMO".