DĖL Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ĮVEŽTOS NEAUTORIZUOTOS SALDŽIŲJŲ KUKURŪZŲ ‘SWEET WONDER’ VEISLĖS SĖKLOS, TURINČIOS GENETINĖS MODIFIKACIJOS PĖDSAKŲ

2020-07-02

Informuojame, kad vadovaujantis Federalinės vartotojų apsaugos ir maisto saugos tarnybos (Vokietija) informacija (žiūrėti rubrikoje "Informacija apie GMO") ir Genetiškai modifikuotų augalų pasėlių, žmonių maistui ir

gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų, augalinių produktų ir dauginamosios

medžiagos siuntų bei tų pasėlių ir siuntų, kurie galėjo būti genetiškai modifikuoti, kontrolės ir

stebėsenos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės augalininkystės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A1-6, 2020 m. birželio

26 d. ūkio subjektas, dalyvaujant Augalininkystės tarnybos Vilniaus regioninio skyriaus

darbuotojams, sudegino sėklų likutį (205 g) ir sunaikino saldžiųjų kukurūzų ‘Sweet Wonder’ 0,039

ha pasėlį.

(Informacija parengta vadovaujantis 2020-07-02 Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ŽUM raštu Nr. IS-789 ir Vokietijos Federalinės vartotojų apsaugos ir maisto saugos tarnybos duomenimis)