Pateiktas naujas pranešimas riboto naudojimo veiklai su GMO

2021-06-07

Š. m. birželio 3 d. UAB Experimentica pateikė pranešimą apie planuojamą riboto naudojimo veiklą su 1 pavojingumo lygio genetiškai modifikuotomis (BALB/c (Mus musculus) Fmr1tm1Cgr) bandomosiomis pelėmis. Veiklos pobūdis - genetiškai modifikuotų pelių linijos naudojimas fragilios X chromosomos sindromo tyrimams in vivo ir in vitro. Veikla bus vykdoma Vilniaus Universiteto Gyvybės mokslų centro Biochemijos instituto Biologijos modelių skyriaus laboratorijose, esančiose adresu Saulėtekio al. 7, Vilnius. Projekto tikslai: funkcininis Fmr1-/y pelių charakterizavimas naudojant optinės koherentinės tomografijos (OKT) ir elektroretinografijos (ERG) metodus bei naujai kuriamų medicininių preparatų gydymo efektyvumo tyrimai, remiantis funkcinėmis ir morfologinėmis Fmr1-/y pelių charakteristikomis.

Numatomi rezultatai: bus ištirti nauji vaistiniai preparatai, kurie turės aukštą efektyvumo ir saugumo rodiklį ir bus naudojami klinikiniuose tyrimuose su žmonėmis.