GMM/GMO riboto naudojimo veikla vykdoma 12-oje įmonių

2014-10-22

Pateiktų pranešimų duomenimis, GMM/GMO riboto naudojimo veikla yra vykdoma 12-oje mokslo institucijų ir privačių įmonių. Šiais metais UAB "Profarma", Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos ir Fizinių ir technologijos mokslų centrai Aplinkos ministerijai pateikė 3 naujus pranešimus apie veiklą, susijusią su GMM ir GMO ribotu naudojimu. Vilniaus universiteto Biotechnologijos institutas, pateikęs 2004 m. pranešimą Nr. RN-4, šiais metais jį atnaujino. Daugiau informacijos rubrikoje "Informacija apie GMO".

Primename, kad įmonės, ketinančios vykdyti GMM/GMO riboto naudojimo veiklą Aplinkos ministerijai teikia: jei 1 klasė – pranešimą, jei 2, 3 ar 4 rizikos klasė – paraišką ir pranešimą pagal Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą (http://gmo.am.lt/page?page=view&format=frontend&id=c1ca1b07-ae6c-4333-8883-dec25b771a8c). Prieš teikiant Aplinkos ministerijai dokumentus, atliekamas GMM/GMO rizikos aplinkai ir žmonių sveikatai įvertinimas bei rizikos klasės nustatymas. Patalpos, įrenginiai, vykdoma veikla turi atitikti reikalavimus, kurie išdėstyti minėtame apraše ir jo priede.

Paveikslėlio nuoroda http://bch.cbd.int/protocol/