Papildomą protokolą dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo ratifikavo 29 šalys

2015-03-10

Š. m. vasario 25 d. Danija tapo 29-ąja ratifikavusia šalimi Kartachenos biosaugos protokolo Papildomą Nagojos ir Kvala Lumpūro protokolą dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo.

Šis protokolas įsigalios, kai jį ratifikuos, prisijungs, patvirtins ar priims 40 šalių ir bus praėjęs 90 dienų terminas.

Lietuva šį protokolą ratifikavo 2012 m. spalio 9 d.

Papildomu protokolu siekiama prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo ir tolygaus jos naudojimo, taip pat atsižvelgiant į pavojų žmogaus sveikatai, juo nustatant tarptautines taisykles ir procedūras su gyvais modifikuotais organizmais susijusios atsakomybės bei žalos atlyginimo srityje.

Papildomas protokolas taikomas tokiems atvejams, kai žalą sukelia gyvi modifikuoti organizmai, kurių kilmė yra susijusi su tarpvalstybiniu judėjimu.

Daugiau informacijos http://bch.cbd.int/protocol/e-doc/?news=103066