EUROPOS SĄJUNGA RIBOJA GMO AUGINIMĄ

2014-02-20

Nuo 1998 m. Europos Sąjungoje komerciniais tikslais leista auginti genetiškai modifikuotą kukurūzą – "MON 810". Ši auginama kultūra buvo genetiškai modifikuota norint ją apsaugoti nuo žalingo kenkėjo – kukurūzinio ugninuko. 2012 m. kukurūzai "MON 810" daugiausiai buvo auginami Ispanijoje (116 306 hektarai), Portugalijoje (9 278 hektarai), Čekijoje (3 052 hektarai), Rumunijoje (217 hektarų) ir Slovakijoje (189 hektarai). Tai sudaro1,35 proc. nuo viso 9,5 mln. hektarų ES auginamų kukurūzų ploto ir 0,23 proc. nuo 55,1 mln. hektarų visame pasaulyje auginamų genetiškai modifikuotų kukurūzų ploto.

2010 m. Europos Sąjungoje buvo leista auginti ir pramoniniu būdu perdirbti genetiškai modifikuotas bulves "Amflora", tačiau nuo 2011 m. šios bulvės Europos Sąjungoje nebeauginamos.

ES leidimas būtinas ne tik dėl auginimo, bet ir dėl GMO tiekimo rinkai ir iš jų gautų produktų naudojimo maisto ir pašarų grandinėje. Šis leidimas suteikiamas įrodžius, kad GMO nekelia rizikos žmonių bei gyvūnų sveikatai ir aplinkai, ir gavus iš Europos maisto saugos tarnybos išsamų įvertinimą. Šiuo metu maistui ir pašarams leidžiamų 49 GMO sąrašą sudaro 27 kukurūzų, 8 medvilnės, 7 sojos pupelių, 3 aliejinių rapsų, 1 cukrinių runkelių, 1 bulvių ir 3 mikroorganizmų rūšys.

Leidžiamų GMO sąrašas ir konkreti jiems suteiktų leidimų aprėptis nurodyta ES genetiškai modifikuotų maisto produktų ir pašarų registre, kuris pateiktas šiuo adresu

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm.

Informacija parengta pagal Europos Komijos duomenis.