Genetiškai modifikuotų augalų rizikos aplinkai vertinimo rekomendacijos

2011-03-24

Šis dokumentas suteikia informaciją apie genetiškai modifikuotų augalų rizikos aplinkai vertinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų Nr. 1829/2003 bei direktyvą 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką.

Rizikos aplinkai vertinimas apima informacijos apie GM augalus kūrimą, rinkimą ir vertinimą, kad būtų galima prognozuoti galimą neigiamą poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai ir aplinkai. Rizikos aplinkai vertinimas turi būti atliekamas moksliškai, remiantis prieinama moksline, technine informacija ir aktualių duomenų aptikimo, rinkimo ir interpretavimo bendra metodologija. Testai, matavimai ir generuojami duomenys bei daromos prielaidos turi būti aiškiai aprašyti. Kad būtų galima atlikti kiekybinį ir kokybinį rizikos įvertinimą turi būti surinkta pakankamai mokslinių duomenų.

Šiame vadove taip pat pateikiami keli įvairiapusiški aptarimai (komparatoriaus pasirinkimas, priimanti aplinka, bendrieji statistiniai principai, ilgalaikis poveikis) į kuriuos turi būti atsižvelgta atliekant rizikos aplinkai vertinimą.

http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1879.htm

GM augalų rizikos aplinkai vertinimo rekomendacijas galite rasti rubrikoje "Rizikos vertinimai"