Prasidės 9-oji Kartachenos biosaugos protokolo šalių pasitarimui lygiavertė šalių konferencija (COP MOP 9)

2018-11-13

Š. m. lapkričio 17 – 29 d. prasidės 9-oji Kartachenos biosaugos protokolo šalių pasitarimui lygiavertė šalių konferencija (COP MOP 9) Šarm el Šeiche, Egipte.

Kartachenos biosaugos protokolo šalys tarsis ir priims sprendimus dėl gyvųjų modifikuotų organizmų rizikos aplinkai vertinimo ir valdymo, gebėjimų stiprinimo, socialinio ekonominio poveikio vertinimo, galimo gyvųjų genetiškai modifikuotų organizmų poveikio biologinei įvairovei ir žmonių sveikatai nustatymo, dėl tinkamo atsakomybės už padarytą žalą ir jos atlyginimo užtikrinimo, biosaugos informacinio centro veiklos.

Vyks diskusijos dėl biosaugos struktūrizuoto proceso, skirto specifinių klausimų dėl gyvųjų modifikuotų organizmų rizikos vertinimo identifikavimo ir prioritetų nustatymo, tolesnių rizikos vertinimo gairių rengimo pagal nustatytus specifinius klausimus; atviro forumo internetu veiklos praręsimo.

Vadovaujantis AHTEG dėl socialinių ir ekonominių aplinkybių rezultatais, bus svarstomi tolesni veiksmai siekiant įgyvendinti Kartachenos protokolo (2011-2020 m.) Strateginio plano 1.7 tikslą, taip pat šios AHTEG įgaliojimų pratęsimo ir išplėtimo.

Bus priimami sprendimai dėl tolesnės veiklos, susijusios su sukaupta informacija apie nenumatytus tarpvalstybinius gyvųjų organizmų judėjimo ir neatidėliotinų priemonių atvejus, gyvųjų modifikuotų organizmų nustatymą bei identifikavimą, taip pat ribotą naudojimą.

Bus priimami sprendimai dėl tolesnių veiksmų, susijusių su Strateginio plano rengimu 2021-2030 m. laikotarpiui ir jo galimą integraciją į 2011-2020 m., kuri papildytų biologinės įvairovės sistemą po 2020 m.

Detali COP MOP darbotvarkė ir dokumentai interneto svetainėje adresu

https://www.cbd.int/conferences/2018/cp-mop-09/documents