GRACE kviečia viešai diskusijai dėl vykdyto 90 dienų šėrimo GM kukurūzu MON 810 tyrimo

2014-11-27

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų projektas GRACE kviečia ekspertus, suinteresuotų institucijų atstovus ir visuomenines organizacijas dalyvauti mokslinėje diskusijoje apie neseniai publikuotą 90 dienų trukmės šėrimo genetiškai modifikuotu kukurūzu MON 810 tyrimą.

Komentarus dėl šio tyrimo (iki 2000 žodžių, ne daugiau kaip 10 nuorodų) galima pateikti el. paštu archtox@ifado.de.

Daugiau informacijos GRACE tinklalapyje http://www.grace-fp7.eu/sites/default/files/PressRelease-3.pdf