Išduotas leidimas veiklai, susijusiai su 2 klasės GMM ribotu naudojimu

2016-11-08

Informuojame, kad š. m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos ministerija išdavė Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centrui leidimą Nr. 2RN-1 veiklai, susijusiai su 2 klasės genetiškai modifikuotų mikroorganizmų (GMM) ribotu naudojimu.

Primename, kad š. m. gegužės 26 d. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras pateikė paraišką ir pranešimą gauti 2 klasės GMM riboto naudojimo veiklai leidimą.

Vadovaujantis 2016-09-08 LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Patikrinimo aktu Nr. VR-21.2-76, pranešimuose nurodytos laboratorijos buvo patikrintos ir atitinka 1-ai ir 2-ai GMM riboto naudojimo klasėms keliamus reikalavimus.

GMM rizikos aplinkai įvertinimo aprašymas išnagrinėtas GMO ekspertų komiteto narių.

2016-10-18 GMO priežiūros valdymo komiteto posėdyje svarstyta GMO ekspertų komiteto GMM rizikos vertinimo išvada: "Įvertinus VU Jungtinio gyvybės mokslų centro pranešimo (Nr. 6000-RN-25) pateiktą medžiagą, susijusią su genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ribotu naudojimu pagal 2-os klasės riboto naudojimo reikalavimus, galima teigti, kad VU Jungtinio gyvybės mokslų centre planuojami eksperimentai pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai nekelia, nes bus dirbama su nepatogeniniais GMM, o jų genetinės modifikacijos patogeniškumo savybių nesuteikia. Laboratorijos, mokslinis personalas bei numatoma tyrimams naudoti GMM medžiaga atitinka 2-os klasės riboto naudojimo reikalavimus ir siūloma išduoti leidimą mokslinių tyrimų vykdymui GMM 2-os klasės riboto naudojimo lygmenyje."(2016-10-20 Protokolas Nr.D4-162).

Leidimas rubrikoje "Informacija apie GMO".