Sukurtas tarptautinis internetinis laboratorijų tinklas

2012-03-22

Tarptautinis Biosaugos informacijos centras (BCH) įsteigtas pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą š. m. kovo 19 d. sukūrė internetinį genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) aptikimo ir identifikacijos laboratorijų tinklą, kurio nariu Lietuvoje nominuotas Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas. Šio tinklo paskirtis palengvinti GMO aptikimą ir identifikaciją bei skatinti informacijos ir patirties pasidalinimą internetinių forumų ir darbo grupių metu.

Daugiau informacijos: http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art18/htpi_laboratories.shtml