Lietuvoje lankėsi PAF/JTAP nepriklausomi ekspertai

2012-06-13

Lietuvos Respublikos aplinkos minsiterijos Gamtos apsaugos departamento GMO skyrius kartu su Gamtos paveldo fondu Pasaulinio aplinkos fondo ir Jungtinių tautų aplinkos apsaugos programos (PAF/JTAP) lėšomis 2006-2010 m. vykdė projektą "Biosaugos sistemos įgyvendinimas Lietuvoje". Vykdant projektą buvo įgyvendinamos sukurtos nacionalinės biosaugos administravimo, rizikos aplinkai ir žmonių sveikatai vertinimo, sambūvio, atsekamumo ir kontrolės priemonės Lietuvoje.

2012 m. vasario 29 – kovo 3 dienomis Lietuvoje lankėsi PAF/JTAP nepriklausomi ekspertai dr. Vanga Siva Reddy ir Camillo Risoli, kurie atliko 15 biosaugos projektų vertinimą, vykusių skirtingose šalyse. Buvo pasirinktos 8 šalys (Čekijos Respublika, Kambodža, Kenija, Slovakija, Namibija, Lenkija, Lietuva ir Vietnamas), kuriose atvykę ekspertai domėjosi nacionalinių teisės aktų įgyvendinimu, instituciniais pajėgumais, pasiekimais ir kylančiomis problemomis, GMO aptikimo technika.

Lietuvoje ekspertų nuomone sukurta nacionalinė biosaugos sistema tinkamai įgyvendinta. Taip pat jų nuomone projekto lėšomis sukurta puikiai veikianti, efektyvi ir lengvai prieinama visuomenei GMO informacinė sistema, tačiau ir toliau šalims būtina stiprinti pajėgumus nustatant autorizuotus/neautorizuotus gyvus modifikuotus organizmus rinkoje, atliekant rizikos vertinimą ir valdymą, rizikos stebėseną atsižvelgiant į regioninius/subregioninius poreikius.