Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimas dėl genetiškai modifikuotos bulvės Amflora

2014-04-14

2013 12 13 Europos Sąjungos Bendrasis Teismas priėmė sprendimą byloje T-240/10, kad EK nesilaikė taisyklių patvirtindama "Amflora" bulves. Ieškinį kėlė Vengrija, remiama kitų ES šalių, nepritariančių GMO, įskaitant Prancūziją, Austriją ir Lenkiją.

Kadangi Komisija iš esmės neįvykdė savo procedūrinių įsipareigojimų, Bendrasis Teismas anuliavo susijusius sprendimus: Panaikinti 2010 m. kovo 2 d. Komisijos sprendimą 2010/135/ES dėl bulvių produkto (Solanum tuberosum L. linija EH92-527-1), genetiškai modifikuoto siekiant padidinti krakmolo amilopektino kiekį, pateikimo rinkai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB ir 2010 m. kovo 2 d. Komisijos sprendimą 2010/136/ES dėl leidimo teikti rinkai pašarus, pagamintus iš genetiškai modifikuotų EH92-527-1 (BPS 25271–9) bulvių, ir atsitiktinio arba techniškai neišvengiamo šių bulvių patekimo į maisto produktus ir pašarus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003.

Daugiau informacijos galima rasti Teisingumo Teismo internetinėje svetainėje http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt