Naujausi liepos mėnesio įvykiai biotechnologijos sektoriuje ES ir pasaulyje

2015-07-13

EuropaBio (biotechnologinės krypties pramonės įmonių asociacija)liepos mėnesio 10 d. informacija apie naujausius įvykius biotechnologijos srityje Europos Sąjungoje (FR, PL, PT, DE, RO, ES, IR, IT, UK) ir pasaulyje yra skelbiama šiuo adresu

http://us2.campaign-archive2.com/?u=e9f9a8afa162b5fa860959573&id=f5ff7e50cb&e=%5bUNIQID%5d