Nauji genominiai metodai – rizikos vertinimo kriterijai

2022-11-18

Europos maisto saugos tarnybos (EMST) mokslininkai pasiūlė šešis pagrindinius kriterijus, kurie padėtų įvertinti augalų, gautų taikant tikslinės mutagenezės, cisgenezės ir intragenezės metodus, riziką. Daugiau informacijos galite rasti EMST svetanėje adresu:

https://www.efsa.europa.eu/en/news/faq-criteria-risk-assessment-plants-produced-targeted-mutagenesis-cisgenesis-and-intragenesis