Seminaras internetu apie biosaugą šiandien

2016-10-25

Informuojame, kad šiandien 16:00-17:30 val. Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konvencijos sekretoriatas organizuoja seminarą internetu (http://bch.cbd.int/protocol/) apie biosaugos integravimą į nacionalines biologinės įvairovės strategijas ir veiksmų planus bei kitas apsaugos planavimo priemones, kurios susijusios su bioišteklių prekyba (BIOTRADE) ir genetinių išteklių naudojimu ir pasidalinimu.