Lietuva pasirašė Kartachenos Biosaugos protokolo papildomą Nagojos ir Kvala Lumpūro protokolą dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo

2011-05-26

Gegužės 11 d. Niujorke Lietuva kartu su dar 15 šalių (Austrija, Bulgarija, Čekija, ES, Suomija, Prancūzija, Vengrija, Airija, Latvija, Liuksemburgas, Juodkalnija, Rumunija, Slovėnija, Šveicarija, Tunisas) pasirašė Nagojos ir Kvala Lumpūro papildomąjį protokolą, nusakantį su gyvais genetiškai modifikuotais organizmais (GMO) susijusią atsakomybę ir žalos atlyginimą.

Ši tarptautinė sutartis papildo Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą. Pastarasis buvo priimtas 2000-ųjų sausį Monrealyje siekiant apsaugoti biologinę įvairovę taikant šiuolaikines biotechnologijas. Jį yra pasirašiusi Europos Sąjunga ir 160 šalių, tarp jų ir Lietuva. Mūsų šalyje Kartachenos biosaugos protokolas įsigaliojo 2003 m. spalį.

Nagojos ir Kvala Lumpūro papildomasis protokolas, kaip ir Kartachenos biosaugos protokolas, yra viena iš tarptautinių priemonių, skirtų ne tik padėti išvengti žalos, bet ir kurti pasitikėjimo atmosferą rengiant ir taikant šiuolaikines biotechnologijas. Jis remiasi Rio deklaracija, kuri ragina tobulinti nacionalinius įstatymus atsakomybės ir žalos atlyginimo srityje ir bendradarbiauti tobulinant tokius tarptautinius įstatymus. Nagojos ir Kvala Lumpūro papildomasis protokolas buvo priimtas praėjusį spalį Nagojoje (Japonija). Pirmoji prieš du mėnesius jį pasirašė Švedija, po jos – Kolumbija, Danija ir Olandija. Papildomojo protokolo tekstas yra paskelbtas tinklapiuose https://bch.cbd.int/protocol/NKL_text.shtml ir http://gmo.am.lt/page?page=view&format=frontend&id=226549d4-ee03-47a7-8657-1410cae17427.