Konferencija apie sintetinę biologiją

2016-11-23

Š. m. spalio 18 d. Europos Komisija kartu su pirmininkaujančia ES Tarybai Slovakija organizavo konferenciją dėl sintetinės biologijos Briuselyje.

Pagrindinis konferencijos tikslas – pakviesti valstybių narių Biologinės įvairovės konvencijos, Kartachenos biosaugos protokolo ir Nagojos protokolo dėl genetinių išteklių kontaktinius asmenis (focal points), ekspertus, mokslininkus, Europos Parlamento ir Europos Komisijos atstovus, susijusius su sintetinės biologijos sritimi, diskusijai apie galimus šios srities teigiamus ir neigiamus poveikius biologinei įvairovei ir pasirengimą 3 susitikimams: 13-ajai (COP 13) Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijai, 8-ajai (COP MOP 8) Kartachenos biosaugos protokolo (gyvieji modifikuoti organizmai GMO) šalių pasitarimui lygiavertei šalių konferencijai ir 2-ajai (COP MOP 2) Nagojos protokolo dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo, šalių pasitarimui lygiavertei šalių konferencijai (Nagojos protokolas dėl genetinių išteklių), kurios vyks š. m. gruodžio 4–17 d. Kankune, Meksikoje.

Dr. Todd Kuiken (Šiaurės Karolinos valstybinis universitetas, JAV) pristatė esamą sintetinės biologijos situaciją JAV, pabrėždamas, jog ši sritis yra labai nauja: naujos biologinės dalys, atitinkamai sukonstruoti nauji įrenginiai ir jų sistemos, todėl nėra žinoma ir neįvertinta jų rizika žmonių sveikatai ir biologinei įvairovei ir tai apsunkina reguliavimą. JAV 1 % visų lėšų skyrė sintetinės biologijos rizikos vertinimui. Domėjimasis ir susirūpinimas sintetinės biologijos mokslu vis didėja tarp pačių mokslininkų ir visuomenės.

Konferencijos dalyviai nebuvo vieningos nuomonės ar, pvz., genetinių išteklių skaitmeninių DNR/RNR sekų informacija galėtų būti reguliuojama pagal Kartachenos biosaugos protokolą, taip pat nėra aišku, ar sintetinė biologija atitinka Biologinės įvairovės konvencijos kriterijus. Europos Komisija akcentavo Tarybos išvadas, patvirtintas 2016-10-17, kurių bus laikomasi COP 13/COP MOP 8/COP MOP 2. Remiantis Tarybos išvadomis, skaitmeninių DNR/RNR sekų informacija turėtų būti reguliuojama pagal Nagojos protokolą dėl genetinių išteklių. Europos Komisijos nuomone, labai svarbu, kaip bus susitarta COP 13/COP MOP 8/COP MOP 2 metu dėl sintetinės biologijos apibrėžties, nuo to priklausys, ar esama GMO rizikos vertinimo procedūra yra tinkama, ar sintetinės biologijos būdu gauti produktai (vaistai, bioginklai, chemikalai ir kt.) yra GMO? Ar GMO sritį reglamentuojantys teisės aktai yra adekvatūs? – tai ateities klausimai. Kadangi ši sritis vystosi ir kinta žaibišku greičiu, dalyvių nuomone, apibrėžtis turėtų būti lanksti. Taip pat buvo informuota, kad kai kurios Afrikos šalys, Bolivija, Kolumbija nenorėtų pasiekti COP 13/COP MOP 8/COP MOP 2 metu sutarimo dėl apibrėžties, manydamos, kad tai dar labiau paskatins ir išplės sintetinės biologijos būdu gautų produktų gamybą.

Konferencijos dalyvių nuomone, Biologinės įvairovės konvencijos, Kartachenos biosaugos protokolo ir Nagojos protokolo dėl genetinių išteklių ekspertai turėtų glaudžiai bendradarbiauti sprendžiant sintetinės biologijos klausimus.

Konferencijos metu išplatintą Vakarų Anglijos universiteto studiją apie sintetinę biologiją ir biologinę įvairovę galima rasti Europos Komisijos tinklalapyje, adresu http://ec.europa.eu/science-environment-policy.