Pateikti nauji duomenys paraiškai ir pranešimui, leidimo Nr. 2RN-2

2019-09-23

Informuojame, kad 2019-08-14 Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras atnaujino paraiškos ir pranešimo, leidimo Nr. 2RN-2, duomenis (objektų sąrašą lentivirusinėmis dalelėmis, personalo sudėtį, GMM 2 klasės laboratorinių patalpų Nr.: 501A, 501B, 506, 507 planą, įrangos sąrašą).