Lietuva atsisakė leisti auginti GM rapsus

2007-05-03

2007 m. balandžio 4 d., Aplinkos ministerija priėmė sprendimą neišduoti leidimo mūsų šalyje auginti genetiškai modifikuotus vasarinius rapsus bandymų tikslais. Taip nuspręsta įvertinus tokių bandymų galimo poveikio aplinkai ir žmonių bei gyvūnų sveikatai veiksnius ir atsižvelgus į atitinkamų institucijų bei visuomenės nuomonę. Paraišką leisti mokslo tikslais auginti genetiškai modifikuotus vasarinius rapsus Žemdirbystės instituto Vėžaičių filialo bandymų laukuose Klaipėdos rajone Vokietijos kompanija 'BASF Plant Science GmbH' pateikė 2006 m. spalį. Nagrinėdama šį prašymą, Aplinkos ministerija apvarstė Genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto, visuomeniniais pagrindais veikiančios patariamosios institucijos, rekomendaciją išduoti leidimą tokiems bandymams ir atsižvelgė, kaip ir numato Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas, į Sveikatos apsaugos bei Žemės ūkio ministerijų išvadas. Abi šios ministerijos nepritarė, kad būtų išduotas leidimas bandymų laukuose auginti genetiškai modifikuotus rapsus.