AM pateiktas prašymas GM kukurūzų lauko bandymams

2007-01-18

2007 m. sausio 17 d. Monsanto kompanijai atstovaujanti Monsanto Crop Sciences Sweden AB pateikė Aplinkos ministerijai prašymą dėl leidimo atlikti genetiškai modifikuotų kukurūzų lauko bandymą Kėdainių rajone.

Aplinkos ministerija įvertins, ar šis pranešimas atitinka GMO įstatymo numatytus reikalavimus, ir apsvarstys visuomenės pareikštas pastabas, susijusias su šio tyrimo saugumu sveikatai ir aplinkai.

Sutrumpintą pranešimą apie genetiškai modifikuotų kukurūzų išleidimą į aplinką lauko tyrimų tikslais galite rasti rubrikoje "Dokumentai ir informacija apie GMO".