Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo

2013-01-08

2010 m. spalio 15 d. Nagojoje priimtas Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo papildomas Nagojos ir Kvala Lumpūro protokolas dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo, ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2012 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. XI-2231, skelbtas 2013 m. "Valstybės žiniose" Nr. 2-37, deponuotas Biologinės įvairovės sekretoriatui 2012 m. gruodžio 6 d.

Šis protokolas įsigalios devyniasdešimtą dieną nuo tos dienos, kai valstybės deponuos keturiasdešimtąjį ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentą.