Naujausia informacija apie biologinės įvairovės galimybių plėtrą

2019-08-14

Informuojame apie Jungtinių Tautų Biologinės įvairovės konvencijos sekretoriato išleistą 8-ąjį BioCap leidinį "BioCAP: naujausia informacija apie biologinės įvairovės galimybių plėtrą" (angl. BioCAP: Biodiversity Capacity Development Update). Šį leidinį galite rasti JT Biologinės įvairovės konvencijos sekretoriato interneto svetainėje, adresu: https://www.cbd.int/doc/newsletters/biocap/biocap-08-en.pdf