AM pateiktas prašymas GM rapsų lauko bandymams

2006-11-08

2006 m. spalio 26 d. BASF Plant Science GmbH pateikė Aplinkos ministerijai prašymą dėl leidimo atlikti nedidelį genetiškai modifikuotų rapsų lauko bandymą Klaipėdos rajone.

BASF Plant Science išvedė rapsų veislę, kurių sėklų aliejus yra geresnės kokybės. Lauko bandymo tikslas - ištirti genetiškai modifikuotų rapsų augimą tipiškomis klimato sąlygomis.

Aplinkos ministerija įvertins, ar šis pranešimas atitinka GMO įstatymo numatytus reikalavimus, ir apsvarstys visuomenės pareikštas pastabas, susijusias su šio tyrimo saugumu sveikatai ir aplinkai.

Sutrumpintą pranešimą apie genetiškai modifikuotų rapsų išleidimą į aplinką lauko tyrimų tikslais galite rasti rubrikoje "Dokumentai ir informacija apie GMO".